Hur fungerar rotavdraget?

Eftet utfört arbete som är berättigat till ROT-avdrag så fakturerar vi den del av kostnaden som kunden ska betala och söker resterande del av skatteverket när fakturan är betald.
Som kund behöver du inte göra annat än att hålla reda på hur mycket ROT ni har kvar att använda er av.
Länk nedan för information.